Dziś rozpoczęła się 85° Kapituła generalna

Opublikowano: poniedziałek, 27, sierpień 2018

Rzym (Kolegium San Lorenzo da Brindisi), 27 sierpnia 2018. Wreszcie, nadszedł dzień Kapituły! Na czas przybyło188 członków Kapituły, reprezentujących wszystkie okręgi Zakonu, oraz 48 współpracowników; i dziś, w poniedziałek 27 sierpnia, o godzinie 9:00, zgromadzili się w wielkiej i pięknej kaplicy Kolegium na celebrację Eucharystii. Uroczystej koncelebrze przewodniczył brat Andrés Stanovnik, kapucyn, arcybiskup Corrientes w Argentynie. W homilii biskup przypomniał kapitulnym, że "centralną osią, wokół której powinno poruszać się serce braci" i tak jak pisze święty Franciszek w Regule niezatwierdzonej, to "zajmować się sprawami, które dotyczą Boga", czyli tymi, które inspirują braci by "żyć w świecie życiem ewangelicznym w prawdzie, prostocie i radości" (por. Konst. 147, 2). Biskup Stanovnik, aby lepiej wyjaśnić myśl cytuje dalej Bonawenturę, który w swoim Itinerarium pisze: "Musimy porzucić wszelkie spekulacje porządku intelektualnego i skoncentrować wszystkie nasze aspiracje w Bogu. Jest to coś tajemniczego i sekretnego, i tylko ten może to poznać, kto to otrzyma, i nie otrzyma tego ten kto tego nie pragnie, a nie pragnie tego ten kto nie jest rozpalony w swoim wnętrzu Duchem Świętym, którego Chrystus posłał na ziemię. Z tego powodu Apostoł pisze, że ta tajemnicza mądrość jest objawiona przez Ducha Świętego.


I dlatego my wszyscy jesteśmy wezwani do adoracji, kontemplacji i modlitwy.
Na koniec biskup Andrés przypomina, że kluczem do odnowy naszej obecnej formy życia w Kościele i w świecie jest miłosierdzie: "To miłosierdzie, którego doświadczyliśmy, gdy Pan dał je nam, podobnie gdy dał je Franciszkowi z Asyżu, za jego czasów, aby rozpocząć życie pokuty, a następnie by być wprowadzonym pośród trędowatych, aby z nimi praktykować miłosierdzie, nie jako obowiązek, ale jako dług, którego nigdy nie możemy spłacić, ponieważ i my sami dostąpiliśmy do nieskończonego miłosierdzia Ojca.
Na zakończenie homilii biskup zalecił, aby kapitulni powierzyli się Dziewicy Maryi, naszej Matce i Orędowniczce, aby Zakon otrzymał Łaskę dobrego Ministra, który z miłosierdziem i mądrością poprowadzi braci.

Galeria zdjęć:

Eucharystia otwarcia 

Video:
Eucharystia otwarcia

2

3

4

5

6