Modlitwa w intencji 85-tej Kapituły Generalnej

Opublikowano: środa, 01, sierpień 2018

Preghiera

Drodzy bracia!
Jesteśmy w przededniu 85-tej Kapituły Generalnej. W dniach, które poprzedzają to wydarzenie, pragniemy zjednoczyć się we wspólnej modlitwie, wierząc, że “jeśli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą” (Ps 126).
Zapraszając was do wspólnej modlitwy, chcemy zaproponować modlitwę, którą można wykorzystać podczas Jutrzni czy Nieszporów przed modlitwą Ojcze nasz.

Modlitwa w intencji 85-tej Kapituły Generalnej

Hebdomadarz:
Bracia! Z ufnością powierzmy się wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Franciszka i Świętej Klary, a także niezliczonej rzeszy naszych świętych i błogosławionych braci, abyśmy tę Kapitułę Generalną mogli przeżywać z odnowionym zapałem i pełną uległością wobec Ducha Świętego.
Przyzywajmy teraz Ducha Pańskiego, aby nas prowadził, był nam natchnieniem i bodźcem w rozpalaniu na nowo żywego płomienia naszego charyzmatu.
Módlmy się wspólnie słowami św. Franciszka z Asyżu:

Wszyscy:
Wszechmogący, najświętszy,
najwyższy i największy Boże,
wszelkie dobro, największe dobro,
całe dobro, który sam jesteś dobry
Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę,
wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć,
wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.
Niech się stanie! Niech się stanie! Amen.

pdf icon pdfa5 icon logo 6