Nierozłączne potrójne imię

Opublikowano: środa, 29, sierpień 2018

Rzym, 29 sierpnia. Jest to trzeci dzień Kapituły generalnej braci Kapucynów. Program przewiduje dwa ważne momenty: relację ekonomiczną i liturgię Eucharystyczną, której przewodniczy Arcybiskup José Rodriguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 

Pierwsza część przedpołudnia poświęcona była wysłuchaniu raportu ekonomicznego ekonoma generalnego Zakonu br. Alejandro José Nuñes Ennabe. Młody ekonom, pochodzący z Ameryki Środkowej, przypomniał na początku sprawozdania, że ekonomia Zakonu musi charakteryzować się przejrzystością, ta natomiast musi weryfikować nasze życie osobiste i braterskie, oraz zwrócił uwagę na współodpowiedzialność wszystkich braci za zarządzanie dobrami Zakonu. Tekst sprawozdania jest wyraźnie podzielony na trzy części: pierwsza część określa organizację ekonomatu generalnego, wraz z jego różnymi organami, domami i instytucjami, systemem księgowości i zarządzaniem biurem. Druga część, poświęcona jest sprawom ekonomiczno-administracyjnym sześciolecia. Wreszcie, część trzecia zawiera zalecenia na najbliższe lata. Brat Alejandro zaprezentował swoją relację w sposób jasny i kompetentny, przedstawiając liczby za pomocą schematów i wykresów wyświetlanych na ekranie w postaci prezentacji PowerPoint. Na koniec, gorące oklaski kapitulnych podkreśliły poprawność sprawozdania i aprobatę dla jego pracy.


Następnie po sprawozdaniu ekonomicznym, był czas wspólnej Eucharystii koncelebrowanej przez kapitulnych, której przewodniczył 65-letni, pochodzący z Hiszpani Arcybiskup José Rodriguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sprawował on także urząd Ministra Generalnego Braci Mniejszych w latach (2003-2013), przed nominacją do obecnego urzędu. Dzisiejsza liturgia przypomina męczeńską śmierć św. Jana Chrzciciela. Czytania, być może ze względu na głównego celebransa, były proklamowane w języku hiszpańskim. Jednakże samą homilię wygłosił on do obecnych po włosku, była ona również symultanicznie tłumaczona na język angielski. Homilia, zainspirowana dwoma czytaniami, wyraża się w syntezie potrójnego imienia: prawdy, proroctwa i nadziei. Prawda, którą Jan zawsze głosił, odważnie i nie zwracając uwagę na osobę, zwłaszcza w okolicznościach, które zadecydowały o jego męczeńskiej śmierci z rąk Heroda. Proroctwo, którego był świadkiem, jako przygotowujący drogę, wcześniej niż słowem własnym życiem, a nie ideologiczną gadaniną. Nadzieja, która musi zawsze towarzyszyć głoszeniu Ewangelii Jezusa, która jest Ewangelią radości, nie pozwalając ogarnąć się pesymizmem czy fatalistycznym realizmem. Prawda, proroctwo i nadzieja, które muszą towarzyszyć pracy Kapituły, pozwalając prowadzić się przez Ducha posłusznie i ufnie.

Galeria zdjęć:

Relacja ekonomiczna
Eucharystia, Arcybiskup Carballo OFM

Video:

Sprawozdanie ekonomiczne i Eucharystia

Nieszpory – 28.08.2018.

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA2

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA3

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA4

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA5

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA6

20180829 RELAZIONE ECONOMO ED EUCARESTIA7