Pełna pasji debata na rzecz lepszej współpracy

Opublikowano: środa, 12, wrzesień 2018

 

Rzym, 11 września. Ten ostatni tydzień Kapituły generalnej to również tydzień pełen słuchania: słuchania sprawozdań, wysłuchiwania wystąpień, debaty w auli i w grupach. Wczoraj rano, w poniedziałek, br. Antonio Belpiede, prokurator Zakonu, przedstawił tekst projektu Statutu Kustodii generalnych. Po południu br. Mark Schenk przedstawił swoją relację na temat domów Zakonu poza terytorium okręgu. Dzisiaj rano br. Michael Fernandes przedstawił swój raport na temat wytycznych braterskiej współpracy między okręgami. Na temat tych trzech tekstów rozwinęła się pasjonująca debata, w której wzięli udział liczni kapitulni. Pierwszą kwestią jest Statut, który reguluje kompetencje i uprawnienia kustoszy w Kustodiach generalnych, to znaczy w tych okręgach, które są zależne od Ministra generalnego i które powstały z połączenia poszczególnych misji lub kustodii powierzonych poszczególnym prowincjom. Dla odpowiedniego towarzyszenia tym rzeczywistościom przez Zarząd Zakonu proponowany jest projekt przygotowany, w tym celu przez Prokuraturę generalną i Zespół Prawników Zakonu. Kolejna prezentacja, która wzbudziła interesującą debatę, była prezentowana przez br. Michaela Fernandes na temat braterskiej współpracy między okręgami. Przedstawiający podkreślił, że rozmieszczenie Zakonu w ciągu ostatnich dwudziestu lat bardzo się zmieniło. I tak na niektórych obszarach liczba braci zmniejsza się (Europa Zachodnia i Ameryka Północna), na innych wzrasta (Azja i Afryka), a na innych z kolei utrzymuje się na niezmienionym poziomie (Ameryka Łacińska i Europa Środkowo-Wschodnia). Zakon reaguje na te zmiany poprzez międzynarodową współpracą braterską, która polega na długoterminowym dzieleniu się braćmi między dwoma lub więcej okręgami.
Ta współpraca jest nadzorowany i zatwierdzana przez Ministra generalnego oraz regulowana umową zatwierdzoną przez Radę generalną. Br. Michael Fernandes opisał wiele bogatych doświadczeń, które dojrzewały w ostatnich latach, jednocześnie nie ukrywał napotykanych trudności; przedstawiła także podstawowe wymagania dla okręgów, które wysyłają i przyjmują oraz pewne środki, które mogą pomóc ulepszyć współpracę.

 

Foto:
Prace w Auli 10-11.09.2018.

Zdjęcia grupach

Video:
Seconda settimana - Second week - Flash

 

20180912 LAVORO IN AULA8

20180912 LAVORO IN AULA9

20180912 LAVORO IN AULA4

20180912 LAVORO IN AULA5

20180912 LAVORO IN AULA6

20180912 LAVORO IN AULA7