Sprawozdanie Ministra generalnego

Opublikowano: wtorek, 28, sierpień 2018

Rzym, 28 sierpnia. Jest to dzień sprawozdania Ministra generalnego, w którym jest on wezwany do przedstawienia, przed współbraćmi kapitulnymi, aktualny stan Zakonu: jest to jakby rodzaj fresku, na którym każde pociągnięcie pędzlem przyczynia się do piękna i kompletności obrazu. Minister przedstawił swoje sprawozdanie, wypowiadając się w większości z pamięci i wspomagając się zdjęciami z Powerpointa. 

Tekst sprawozdania jest podzielony na dwanaście punktów oraz podsumowanie. Biorąc pod uwagę ograniczenia treściowe tych informacji, przybliżymy tylko główne punkty. W n. 3 Minister nakreślił obraz życia Zakonu w odniesieniu do VIII RPZ, która odbyła się w 2015 r. i dotyczyła tematu "Łaski pracy". W tym miejscu Minister zauważył, że "poszukiwanie jedności z Bogiem jest pierwszym zadaniem braci" i dlatego wezwał nas do zadawania sobie pytania o "prymat życia modlitwy w życiu braci". Kontynuując ten temat, przypomniał, że bracia muszą współpracować w duchu mniejszości i w służbie wszystkim.


Następnie brat Mauro omówił zmiany i rozwój Zakonu w ostatnich latach, przedstawiając dane statystyczne, którym dał również własną interpretację. Na koniec 2017 r. Zakon liczył 10. 127 braci, co oznacza niewielki spadek o 237 braci w porównaniu z okresem sprzed sześciu lat (10. 364 w 2011 r. ). Spadek liczby braci ma różne przyczyny (śmierć, odejścia, przeniesienia do duchowieństwa diecezjalnego, rezygnacje itp.). Z drugiej strony ważnym podkreślenia jest wzrost liczby braci, szczególnie w Azji (+381) i Afryce (+138), gdzie można dopatrywać się przyszłości Zakonu. Sytuacja w krajach Europy Wschodniej jest stabilna (+32). Spadek jest natomiast widoczny w obu Amerykach, a zwłaszcza w Europie Zachodniej. Podsumowując, obecnie kapucyni włoscy są nadal najliczniejszą grupą z 1855 braćmi, a następnie bracia z Indii z liczbą 1792.
Zakon posiada na świecie wielu biskupów. W ciągu ostatnich sześciu lat nominowano piętnastu z nich. Siedemnastu biskupów opuściło swoje miejsca z powodu przekroczenia granicy wieku, a dwunastu zmarło.
W ciągu ostatnich sześciu lat niektórzy z naszych współbraci zostali beatyfikowani, lub kanonizowani. Oto oni: Bł. Tomasz z Olery (2013), Bł. Andrzej z Palazuelo i 32 towarzyszy męczenników (2013), Błogosławieni Federico z Berga i 36 towarzyszy męczenników (2015), Bł. Arseniusz z Trigulus (2017), Św. Anioł z Akry (2017) i Bł. Solanus Casey (2017).
Obszerne sprawozdanie Ministra poruszyło wiele innych kwestii, takich jak: zarząd i animacja Zakonu, Kuria generalna, instytucje kulturalne, domy zależne od Ministra generalnego i wreszcie droga Rodziny Franciszkańskiej.

Galeria zdjęć:
Sprawozdanie Ministra generalnego
Nieszpory


Video:
Sprawozdanie Ministra generalnego

20180828 RELAZIONE M GENERALE2

20180828 RELAZIONE M GENERALE3

20180828 RELAZIONE M GENERALE4

20180828 RELAZIONE M GENERALE6

20180828 RELAZIONE M GENERALE7

20180828 RELAZIONE M GENERALE8