Zarząd pełniący w pełni swoje funkcje

Opublikowano: piątek, 07, wrzesień 2018

 

Rzym, 7 września. Dzisiaj rano czas wyborów podczas Kapituły generalnej dobiegł końca. Program przewidywał wybór wikariusza generalnego Zakonu. Konstytucje wskazują wikariusza jako "pierwszego współpracownika Ministra generalnego" i dlatego, pod jego nieobecność, musi to właśnie on zająć jego miejsce.
Kapitulni, którzy już teraz stali się ekspertami w procedurach wyborczych, dokonali wyboru nowego wikariusza generalnego już w drugiej turze, jest nim Br. José Ángela Torres Rivera, do tej pory kustosz kustodii Porto Rico. Oto niektóre dane biograficzne na jego temat. Nowy wikariusz generalny urodził się w 1972 roku w New Jersey (USA); śluby wieczyste złożył w 2000 roku, a w 2001 roku został wyświęcony na kapłana. W zakresie edukacji kulturalnej maturę złożył w szkole średniej o profilu chemicznym. Następnie uzyskał tytuł magistra teologii i licencjata prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. W Zakonie pełnił różne funkcje: posługę gwardiana w kilku miejscach, w tym w Kurii generalnej, prokuratora i ekonoma w swojej Kustodii, był ekonomem w naszym Domu w Jerozolimie i na koniec Kustoszem Kustodii Porto Rico. Płynnie posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim i włoskim.


Wraz z wyborem wikariusza generalnego, Zakon posiada zarząd w pełnym zakresie swoich kompetencji, podkreślono to również przez uroczyste odczytanie dokumentu, który to uwiarygodnia.
W pozostałej części obrad, Kapituła rozpoczęła dyskusję nad innymi tematami, takimi jak: Statuty Kurii generalnej i Statuty Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej.
Wczoraj wieczorem, 6 września, kapitulni zgromadzili się w kaplicy przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem, na chwilę adoracji.

Zdjęcia:
Adoracja Eucharystyczna
Wybór wikariusza generalnego
Minister generalny wraz ze swoją Radą

Wszystkie zdjęcia

Video:
Wybory Radnych generalnych i Adoracja

Wszystkie filmiki

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE2

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE3

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE4

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE5

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE6

20180907 ELEZIONE VICARIO ED ADORAZIONE7