Kapituła dobiegła końca

Opublikowano: środa, 19, wrzesień 2018

 

 

Rzym, 15 września. Prace Kapituły dobiegły końca dzisiaj wieczorem, w dniu, w który liturgia obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej: zakończenie wcześniejsze niż planowano (Kapituła miała się zakończyć 16 września) z powodu szybkości, z jaką pracowała ta Kapituła, w szczególny sposób dzięki zastosowaniu tabletu podczas głosowań na zgromadzeniu. Cały ranek tego ostatniego dnia był poświęcony głosowaniu nad tekstami przygotowanymi przez komisje. Po wystąpieniach sekretarzy cetusów, którzy syntetycznie przedstawili to, co w nich zostało powiedziane wcześniej, przechodzono do przedstawiania tekstów niektórych wniosków, aby następnie wspólnie nad nimi głosować. Wnioski dotyczyły zmian w Statucie Kurii generalnej, w zakresie braterskiej współpracy oraz solidarności między okręgami. Wszystkie wnioski zostały przyjęte znaczną większością głosów kapitulnych. Przed zakończeniem prac, odpowiedzialny za Biuro Misyjne dokonał krótkiej refleksji na temat wolontariatu kapucyńskiego, który już od kilku lat stał się piękną rzeczywistością Zakonu. Na koniec sekretarz zadał zwyczajowe pytanie w sprawie zamknięcia Kapituły.
Ostatnim aktem Kapituły była wieczorna koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył Minister generalny br. Roberto Genuin w bliskości swojej Rady. Celebracja była wzbogacona pieśniami w kilku językach: portugalskim, francuskim, suahili, indonezyjskim, hiszpańskim itd. W homilii Minister dokonał kilku refleksji, zaczynając od tytułu, jednego z pamiętnych listów, napisanego przez swojego poprzednika: „Rozpalmy płomień naszego charyzmatu” oraz wzywając wstawiennictwa Maryi Panny dla całego Zakonu.
Po homilii wszyscy bracia kapitulni zostali zaproszeni do odnowienia profesji, powtarzając, każdy w swoim języku, swoje zaangażowanie w zachowywanie ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Pod koniec Mszy Świętej zostało zaśpiewane Te Deum w dziękczynieniu Panu za wsparcie Jego Łaski, podczas trwania Kapituły. Pokój i dobro!

Pobierz oficjalne zdjęcie Kapituły 2018


• https://drive.google.com/open?id=1FWulKMtkN9o9Ztm7heW1bXtkBeEMc5nY

Foto:
Foto foto ufficiale del Capitolo 2018
Eucaristia della chiusura del Capitolo, 2018.09.15.20180915 DSC 373

20180915 DSC 3730

20180915 DSC 3735

20180915 DSC 3746

20180915 DSC 3820

20180915 DSC 3821

20180915 DSC 3845

20180915 Foto del Capitolo