Logo Kapituły Generalnej 2018

Opublikowano: środa, 23, maj 2018

Opis Logo: logo przedstawia rękę osoby, która podtrzymuje stopę innej osoby w pozycji dogodnej do umywania nóg. To Chrystus jest tym, który trzyma stopę brata.


Logo zainspirowane zostało przez Regułę nie zatwierdzoną VI, 3-4: „I nikogo nie można nazywać przeorem, lecz wszyscy bez różnicy niech nazywają się braćmi mniejszymi. I jeden drugiemu niech umywa nogi”, która ze swej strony odsyła do Ewangelii wg św. Jana 13,14, gdzie Jezus wyjaśnia swoim uczniom gest, którego przed chwilą dokonał.


Temat Kapituły Generalnej mówi nam, abyśmy uczyli się od Jezusa: „…Ucz się ode Mnie… a znajdziesz” (Mt 11,29), zachęcając braci na całym świecie do refleksji nad Ratio Formationis, która mówi: „…Sercem Ewangelii jest sposób życia Jezusa, który nie chciał korzystać ze swego życia dla własnego pożytku, lecz żyć dla innych. W niej odkrywamy, że życie polega na sztuce spotkania. Jezus, otwierając się na Boga i czyniąc z siebie bramę otwartą na spotkanie z innymi, uczy nas tego, czym jest chrześcijański paradoks: posiadanie życia polega na oddaniu go…” (Ratio Formationis 1,4). Dlatego formacja winna wprowadzać formowanego w serce Ewangelii, to znaczy w uczenie się od Mistrza, który powołuje do wzajemnego umywania sobie nóg.


Rysunek zawiera się w brązowym okręgu – kolor habitu brata mniejszego kapucyna.


Okrąg oznacza świat, w którym żyje brat mniejszy i w którym winien się uczyć od Mistrza umywania nóg braciom i być poddanym wszelkiemu stworzeniu (por. Pochwała cnót 16-17)


Br. Luiz Carlos Siqueira
Min. Prowincjalny Prowincji Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brazylia.
Zwycięzca konkursu na logo del LXXXV Kapituły Generalnej OFMCAP – 2018

 

P.S.: Zobacz galerię wszystkich nadesłanych propozycji.

Fotky Google